Voorbije netwerkmomenten

Hier vind je een overzicht van de netwerkmomenten die het Huis van het Kind de voorbije maanden organiseerde. Heb je bij een onderwerp vragen of wil je meer achtergrondinformatie? Contacteer ons via mail info@huisvanhetkindleuven.be.

2023

Netwerkmoment 'Met jongeren aan de praat' (16 november 2023)

We wisselden met partners uit de dialooggroep ‘tieners en jongvolwassenen’ uit over hoe aan de praat te geraken met jongeren. Er kwamen heel wat interessante methodieken aan bod, die we bundelden in een Infographic.

2022

Netwerkmoment ‘vrijetijd' (17 november 2022)

We organiseerden 3 thematafels voor toeleiders over het aanbod voor vrije tijd voor kinderen met een beperking of kinderen uit kwetsbare gezinnen.

'Opgroeien in veiligheid’- dialooggroep voor netwerkpartners zwangerschap, baby en peuter (18 oktober 2022)

Tijdens deze dialooggroep lieten vormingswerkers van vzw Sporen iedereen kennis maken met hun verhaal van ‘Opgroeien in veiligheid’, een manier van werken met gezinnen met de focus op veiligheid van de kinderen.

Klankbordgroep ‘Bijzondere Zorg’ (21 juni 2022)

Ons doel: een centraal, betaalbaar, betrouwbaar en laagdrempelig oppas/respijtinitiatief op poten zetten voor gezinnen met een kind met een beperking in en rond Leuven.

Denkdag met inspirerende lezing van Bruno Vanobbergen (13 juni 2022)

Bruno Vanobbergen (algemeen directeur Agentschap Opgroeien) blikte terug op de evoluties in de ondersteuning aan gezinnen en wierp een blik op de toekomst, met de conceptnota van ‘vroeg en nabij’ en een reflectie over het proces van de strategische cirkels die de afgelopen maanden bijeenkwamen.

Klankbordgroep Bijzondere Zorg (10 april 2022)

In 2019 startte Huis van het Kind Leuven met het project Bijzondere Zorg, om Leuvense gezinnen met een kind met een beperking beter te ondersteunen. Met deze klankbordgroep brachten we alle netwerkpartners betrokken bij kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften samen om informatie en expertise te delen en noden te detecteren.

Netwerkmoment ‘huisvesting gezinnen in Leuven’ (17 maart 2022)

Tijdens dit netwerkmoment kon je kennismaken met Leuvense huisvestingsactoren en hun beleid en toekomstplannen en is er ruimte voor uitwisseling.

Netwerkmoment nieuwkomersgezinnen (22 februari 2022)

Tijdens dit netwerkmoment zoomden we in op de groep nieuwkomergezinnen, de gezinnen met een vluchtverleden.

2021

Netwerklunch ‘Babytheek’ (18 november 2021)

In het najaar van 2021 is Babytheek Leuven gestart. We boden informatie over de werking, de prijzen, de materialen die ontleend kunnen worden, …

Infomoment/klankbordgroep ‘Bijzondere Zorg’ (21 oktober 2021)

In 2019 startte Huis van het Kind met het project ‘Bijzondere Zorg’ ism de stad Leuven, met als doel gezinnen met een kind met een beperking beter te ondersteunen. In een eerste stap werd er, via diepte-interviews en online bevragingen bij Leuvense gezinnen, gepolst naar hun ondersteuningsnoden. De nood aan ondersteuning bleek groot op zowat alle levensdomeinen, onder meer opvang, vrije tijd, netwerk & relaties, vervoer, administratie… We informeerden over de bestaande en toekomstige initiatieven en dachten na over leemtes in het aanbod.

Netwerklunch ‘Verhoogde tegemoetkoming' (19 oktober 2021)

Stad Leuven gaf informatie over de voorwaarden van Verhoogde Tegemoetkoming en welke voordelen er bestaan.

Netwerklunch ‘Groeipakket’ (14 oktober 2021)

De Vlaamse uitbetalers (FONS, INFINO, KidsLife, My Family en Parentia) gaven informatie over hoe het Groeipakket gezinnen ondersteunt. Termen als Startbedrag, Zorgtoeslag, Participatietoeslag, Kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag,… werden toegelicht.

Dialooggroep ‘zwangerschap, baby en peuter’ – een bijzondere start (11 oktober 2021)

Het thema ‘pleegzorg en adoptie’ kwam aan bod met enkele voordrachten onder de noemer ‘Een bijzondere start’ - als het na je geboorte wat ‘anders’ loopt…’. Voor sommige ouders is de roze wolk na een geboorte behoorlijk grijs. Niet bij elke mama en papa gaat de baby mee naar huis en zal deze (deels) opgroeien in een andere gezin. We bekeken twee mogelijke pistes; trajecten die voor ouders én voor baby een grote emotionele impact hebben.

We luisterden naar de verhalen van:

  • Adoptie in Vlaanderen - Marjolijn Boeykens, adoptiehuis Antwerpen en
  • Pleegzorg in Vlaanderen - Elke Dejaegher, pleegzorg Vlaams Brabant.

Netwerklunch 'Geestelijke Gezondheidszorg voor volwassen' (5 oktober 2021)

Het geestelijke gezondheidsnetwerk Diletti (doelgroep volwassenen en ouderen) gaf een overzicht van het aanbod in onze regio. Dit infomoment vond plaats in het kader van het jaarlijkse Leuvense programma rond mentaal welbevinden ‘Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid’.

Brainstorm 'mobiliteitsvragen kinderen' (16 september 2021)

We krijgen geregeld vragen rond vervoer van kinderen naar school, vrije tijd, therapie, ... In dit brainstormmoment hebben we met alle partners wat er al bestaat gebundeld en gedefinieerd welke leemtes er zijn.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.