Schoolmoeheid, spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten

Spijbelt je kind? Is het schoolmoe? Of heb je schrik dat het de schoolbanken zonder diploma zal verlaten?

In 2019-2020 verlieten in Vlaanderen 9.4% van de leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In Leuven ging het om 9.7% van de leerlingen. Nochtans is het behalen van een diploma een belangrijke voorwaarde voor het functioneren binnen onze maatschappij: het draagt bij tot een fijn gevoel van eigenwaarde en helpt bij het vinden van een geschikte job.

Spijbelen vergroot de kans op zittenblijven en bijgevolg vroegtijdig schoolverlaten. Naarmate je zoon of dochter meer spijbelt, verwatert de band met de school steeds meer en wordt het moelijker om hem/haar te motiveren. Daarom is het belangrijk om op tijd in te grijpen en op zoek te gaan naar hulp. Je kan als ouder proberen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

Dit neemt niet weg dat je je als ouder misschien machteloos voelt tegenover deze problematiek. Daarom kan je steeds bij de Leuvense CLB’s terecht voor hulp. Zij gaan samen met jou en je kind in gesprek en zorgen voor een goede begeleiding en opvolging. Daarnaast staan de CLB’s in contact met externe Leuvense initiatieven en trajecten waar je kind terecht kan. De CLB’s vormen dus steeds je belangrijkste aanspreekpunt. Je kan hen contacteren via:

Vrij CLB Leuven

Vrij CLB Leuven

Karel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven

GO! CLB Leuven-Tienen-Landen

GO! CLB Leuven-Tienen-Landen

Redingenstraat 86
3000 Leuven

Individueel gesprek

Kijk hieronder voor extra mogelijkheden. Zie je de bomen door het bos niet meer? Dan kan je bij Huis van het Kind Leuven ook altijd een individueel gesprek hierover aanvragen. Dat kan overdag, maar ook ‘s avonds. Contacteer ons via 016 27 24 90 of info@huisvanhetkindleuven.be

Extra mogelijkheden

Verder kan je als ouder ook zelf contact opnemen met aantal externe organisaties gericht op spijbelen en schooluitval:

De maakleerplek

Als betrokken, liefdevolle en zoekende ouder kan je terecht bij de schoolloopbaancoach. Zij bieden groeps- en individuele coachings aan voor zowel ouders als jongeren. Het motto hierbij is “waar een wil is, is een weg”. Neem een kijkje op hun website voor meer informatie.

De maakleerplek - Schoolloopbaancoach

De maakleerplek - Schoolloopbaancoach

Stapelhuisstraat 13-15
3000 Leuven

CAW & JAC

Als je kind zelf informatie, advies of een luisterend oor zoekt rond spijbelen of schooluitval is deze welkom bij het JAC (het jongerenaanbod van het CAW). De medewerkers hebben beroepsgeheim waardoor zijn/haar verhaal veilig is bij hen. Is het voor je kind moeilijk om de eerste stap te zetten, dan kan je als ouder voor hem/haar contact opnemen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je kind hierachter staat. Als ouder kan je met een hulpvraag ook steeds terecht bij het volwassenenonthaal van het CAW.

JAC

JAC Leuven

Redingenstraat 6
3000 Leuven

CAW Oost-Brabant

YUNECO

Yuneco biedt eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen en jongeren. Als ouder kan je hier terecht voor psychologische bijstand voor je kind. Lees er hier meer over op hun website. Daarnaast bundelden zij op hun website een handig overzicht van stapsgewijze hulpverlening.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.