Proefproject Zorgtoeslag

Kom jij in contact met gezinnen van een kind met een specifieke zorgbehoefte (handicap, beperking)? Verwijs jij gezinnen door met vragen over de zorgtoeslag? Begeleid jij gezinnen bij hun zorgtoeslagaanvraag? Huis van het Kind Leuven start met een proefproject in samenwerking met agentschap Opgroeien en agentschap Uitbetaling Groeipakket. Het doel? Gezinnen nog beter ondersteunen bij het aanvragen van de zorgtoeslag.

Nieuw proefproject zorgtoeslag in Leuven: doe jij mee?

De zorgtoeslag: wat en hoe aanvragen?

De zorgtoeslag is een toeslag in het Groeipakket voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften (handicap, beperking) en is de enige toeslag die nog niet automatisch kan worden toegekend. Ouders moeten hiervoor een aanvraag indienen bij hun uitbetaler van het Groeipakket, die op zijn beurt een dossier inleidt bij het agentschap Opgroeien. Opgroeien is bevoegd voor de evaluatie van de ondersteuningsbehoefte en heeft informatie nodig van de ouders en behandelende artsen om een aantal punten toe te kennen. De uitbetaler van het Groeipakket bekijkt dan of het aantal toegekende punten recht geeft op een zorgtoeslag. Het bedrag hangt af van de zwaarte van de ondersteuningsbehoefte en bestaat uit een maandelijkse toeslag die varieert van 89,16 euro tot 594,38 euro. Dit bedrag maakt voor gezinnen een groot verschil.

Ouders moeten eerst bij de uitbetaler van het Groeipakket melden dat ze een zorgtoeslag willen aanvragen. Na de opstart van het dossier bij Opgroeien vullen de ouders een digitaal formulier in met vragen over het dagelijks leven en de ondersteuning die een kind nodig heeft, thuis en op school, op diverse levensdomeinen (vb. mobiliteit, communicatie, zelfverzorging, …). Het aanleveren van die informatie is cruciaal om een goede inschaling te kunnen bekomen. Ouders leveren ook verschillende documenten aan, zoals verslagen van ondersteuningsdiensten en artsen om de noden te duiden.

Waar kunnen gezinnen terecht voor ondersteuning bij de aanvraag zorgtoeslag?

In Leuven hebben 566 kinderen momenteel recht op een zorgtoeslag. Dat is 2,58% van alle kinderen in Leuven. In Vlaanderen heeft bijna 3% van de kinderen een zorgtoeslag. Het is dus mogelijk dat er meer Leuvense kinderen zijn die recht hebben op een zorgtoeslag, maar die vandaag nog niet hebben aangevraagd of zelfs niet weten dat de zorgtoeslag bestaat. En daarvoor hebben we jou nodig!
Veel ouders nemen de aanvraag voor zorgtoeslag vandaag zelf in handen en kunnen dit ook. Sommige ouders hebben enkele vragen bij het indienen van de informatie, andere ouders hebben meer ondersteuning nodig om de informatie in te dienen.
Vandaag zijn er al veel partners die ouders helpen bij de aanvraag, door vragenlijsten en verslagen aan te leveren, door even mee te kijken naar de formulieren of door samen met ouders formulieren in te vullen. Toch merken we dat er nog steeds ouders zijn die niet (meteen) de ondersteuning vinden die ze nodig hebben bij het indienen van de aanvraag. In 2023 waren er 143 gezinnen die een aanvraag opstartten, maar deze niet afwerkten waardoor het onderzoek niet gevoerd kon worden. We willen onderzoeken of we door lokale samenwerking het aantal rechthebbenden kunnen verhogen.

Nieuw 1: ondersteuning tijdens zitdag groeipakket

De uitbetalers van het Groeipakket (FONS, KidsLife, Infino, Parentia en MyFamily) zijn het eerste contactpunt om een aanvraag om zorgtoeslag in te dienen en ouders zullen nu ook vanaf 26 juni via de zitdag Groeipakket in het huis van het Kind nog meer ondersteuning krijgen bij het vervolledigen van de aanvraag. In een eerste fase zal de publieke uitbetaler FONS op zijn zitdag extra hulp bieden. In het najaar zullen ook de andere uitbetalers die rol opnemen. Alle info hierover vind je hier.
Tijdens de zitdag zal de uitbetaler aftoetsen in welke mate het gezin al stappen heeft gezet en welke ondersteuning er nog nodig is om zorgtoeslag aan te vragen. (Veel gezinnen die zorgtoeslag aanvragen, worden al professioneel ondersteund. Vanuit een wrap-around-aanpak is het cruciaal om geen extra tussenschakels te installeren, maar gezinnen goed te informeren over de plekken waar ze met vragen over hun aanvraag zorgtoeslag terechtkunnen).

Dus: kom je in contact met gezinnen die recht zouden kunnen hebben op de zorgtoeslag, verwijs hen door naar de zitdag groeipakket of…

Nieuw 2: afstemming tussen partners die extra ondersteuning bieden bij zorgtoeslag

We weten dat veel partners in het Leuvense netwerk gezinnen op een of andere manier al helpen en ondersteunen bij het aanvragen van de zorgtoeslag. We willen deze partners in kaart brengen en een gezamenlijke aanpak afspreken.

Ondersteun jij gezinnen bij het indienen van de zorgtoeslag, geef het door via de vragenlijst, en dit zo snel mogelijk, ten laatste begin juni. Met de partners die doorverwijzen of helpen met invullen van formulieren praten we graag verder op een netwerkmoment op 17 juni tussen 15u en 17u om de gezamenlijke aanpak te overlopen en gezinnen op die manier nog beter te ondersteunen als team. Dat overleg zal plaatsvinden in het Dirk Boutsgebouw (VAC Leuven), Diestsepoort 6, 3000 Leuven.

Samen hopen we het aantal rechthebbenden omhoog te krijgen.

Vragen

Heb je andere vragen over dit proefproject, contacteer het Huis van het Kind (016 27 24 90 of info@huisvanhetkindleuven.be). We geven deze gericht door aan het Agentschap Opgroeien en Uitbetaling Groeipakket.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.