Missie en jaarverslag

Missie en jaarverslag

Het doel van het Huis van het Kind is beschreven in de missie. Meer informatie over de concrete acties die daaruit voortvloeien, kan je nalezen in het jaarverslag.

Missie

De veranderde maatschappelijke en gezinscontext (o.a. kleinere familienetwerken, de afname van sociale ondersteuning, het wegvallen van traditionele opvoedings- en gezinsmodellen, de hoge verwachtingspatronen van ouders; de verschillende 'waarheden' die omtrent opvoeding verspreid worden, enz.) maken opvoeden moeilijker en complexer en leiden tot een grotere behoefte aan ondersteuning. Uit onderzoek blijkt dat ouders liefst in de eigen omgeving op zoek gaan naar een luisterend oor, een geruststellend gesprek of advies bij een specifieke vraag. Ook toont onderzoek aan dat ouders met een steunbehoefte daarop niet altijd een adequaat antwoord vinden: ofwel vinden ze geen steun, ofwel voelen ze zich door de aangeboden ondersteuning niet geholpen.

Daarom wil de netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven samen met alle partners werken aan de uitbouw van een ondersteunend aanbod voor alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren tot 24 jaar, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Dit aanbod moet steunen op de volgende kernpunten:

  • uitgebreid en sterk,
  • gestroomlijnd,
  • laagdrempelig,
  • vraaggestuurd,
  • participatief,
  • en behoeftedekkend.

Jaarverslag

Naar jaarlijkse gewoonte hebben wij getracht een overzicht te geven van hoe we samenwerken aan een stad waar alle gezinnen zich ondersteund voelen, en waar alle netwerkpartners zich verbonden voelen in een krachtig samenwerkingsverband.

Downloads
Jaarverslag 2021(pdf, 10.28 MB)

Bekijk onze video.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.