Leren en huiswerkbegeleiding

Huiswerk is nuttig om de leerstof van school verder in te oefenen. Maar het mag ook niet tot stress leiden. In Leuven kan je op heel wat plaatsen terecht voor huiswerkbegeleiding.

Buddy-project Leuven

Wat?

Sommige jongeren hebben nood aan extra ondersteuning. Een buddy is geen (vak)leerkracht, een buddy is... een 'maatje'. Een buddy is een naschoolse begeleider voor leerlingen in de lagere school of het secundair onderwijs die een extra duwtje in de rug nodig hebben. Ze geven deze leerlingen meer kansen door hen op weg te helpen. Veel kinderen en jongeren krijgen namelijk geen gelijke kansen binnen onze maatschappij. De meest kwetsbaren zijn vaak afkomstig uit een omgeving waarin ze weinig (extra) ondersteuning krijgen. Er is zowel begeleiding op school mogelijk als thuis.

Wie?

Het buddyproject biedt zowel voor leerlingen, scholen en ouders als voor buddy's een meerwaarde. Zo krijgen leerlingen op school gratis begeleiding op maat die hun slaagkansen in het onderwijs vergroten. De scholen krijgen extra mankracht om die leerlingen met nood aan extra ondersteuning een duwtje in de rug te geven. De ouders krijgen extra ondersteuning bij het begeleiden van hun kinderen en de buddy's krijgen een leerrijke ervaring in het werken met kansarme kinderen en jongeren binnen het onderwijs en daarnaast nog een hele waaier aan leerkansen.

Kinderwerkingen buurtcentra

De kinderwerkingen van de buurtcentra bieden huiswerkbegeleiding aan kinderen uit gezinnen dit niet evident is. Dit komt o.a. door taalproblemen en een lage scholingsgraad van de ouders. Het is niet de bedoeling om het huiswerk uit het thuismilieu te halen, maar vooral om zowel kinderen als ouders te ondersteunen.

Hier vind je een overzicht van de buurtcentra.

Buitenschoolse kinderopvang

In de meeste buitenschoolse opvanginitiatieven is er een rustige ruimte voorzien, waar kinderen zelf hun huiswerk onder toezicht kunnen maken.

Home-Start Domo Leuven vzw

Home-Start Domo Leuven is een organisatie die met vrijwilligers werkt en opvoedingsondersteuning biedt aan kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar, oa bij het maken van huiswerk.

My Sherpa en Educadomo

  • My Sherpa biedt verschillende formules van bijlessen aan voor lager, secundair en hoger onderwijs.
  • Educadomo biedt individuele huiswerkbegeleiding aan huis in Leuven.

Auxilia vzw

Auxilia vzw is een organisatie van vrijwilligers die leerhulp geven aan personen in kansarmoede. Zij willen de kansen van leerlingen verhogen door te helpen bij het schoolwerk en persoonlijke aandacht te geven.

Ankerpunt

Ankerpunt is een interdisciplinaire organisatie die kinderen en jongvolwassen uit het lager, secundair en hoger onderwijs met leermoeilijkheden en/of psychologische, sociale of emotionele zorgen ondersteunt. Ze geven huiswerkbegeleiding, maar ook leren leren, mindmapping, samenvattingen maken en leren maken, voorbereiden van examens – toetsen, motiveren en stimuleren.

Studiezorg

Studiezorg gaat samen met uw kind op zoek naar handvaten, technieken en tips om moeilijkheden die het ervaart beter het hoofd te bieden. Hierbij altijd uitgaand van de mogelijkheden, talenten en interesses van uw kind.

De begeleiding is steeds op maat van uw kind en steunt op 3 pijlers:
– leren leren
– leren leven ( begeleiding bij faalangst, gedragsproblemen, herwinnen van motivatie..)
– leren kiezen ( wat doe ik graag, waar ben ik goed in, wat zijn mijn talenten en hoe kan ik die ontplooien)

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.