Inclusieve kinderopvang

Iedereen is welkom in de kinderopvang, dus ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Net als alle kinderen willen ze spelen met vriendjes en samen nieuwe dingen ontdekken. ‘Inclusieve kinderopvang’ wil zeggen dat kinderen met en zonder een specifieke zorgbehoefte samen worden opgevangen.

Kinderen met een zorgbehoefte zijn kinderen die door medische en/of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig hebben, ook al is er (nog) geen diagnose.
Onze doelstelling is dat álle ouders opvang vinden in hun buurt. Ouders van een kind met een zorgbehoefte kunnen met hun opvangvraag bij het CIK terecht. De inclusiecoach gaat samen op zoek naar een opvanginitiatief dat aansluit bij de wensen van de ouders en de zorgvraag van het kind en werkt hiervoor samen met onder andere kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, thuisbegeleidingsdiensten,…. De inclusiecoach zoekt gepaste ondersteuning voor in de opvang en ondersteunt de opvang zelf, zodat ieder kind zorg op maat krijgt!

Folder

Wil je graag meer informatie? Lees dan de onderstaande folder, speciaal voor ouders.

Downloads

PINKO XL

Omdat het inclusieve opvangaanbod te weinig gekend is, zowel bij ouders als bij zorgverstrekkers, startte het CIK in 2022 met het innovatieve labo PINKO XL. Die afkorting staat voor ‘Pionieren IN de Kinderopvang’ en XL staat voor de stadsbrede samenwerking tussen:

  • het CIK, multifunctioneel centrum Ganspoel (samen met vzw tRede, een samenwerkingsverband tussen veertien voorzieningen voor de opvang en begeleiding van personen met een handicap),
  • het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)
  • vele pioniers in de kinderopvang:
    • de vier kinderdagverblijven en dienst voor onthaalouders van Zorg Leuven,
    • de vier kinderdagverblijven van de KU Leuven
    • de kinderdagverblijven ’t Wit Konijntje, De Pagadderkes, Kinderrijk, Het Eekhoorntje, het Kinderparadijs en Wigwam.

In de eerste plaats wil het labo het aantal opvangplaatsen voor kinderen met een zwaardere zorgvraag uitbreiden via een buurtgericht aanbod zodat meer ouders er gebruik van kunnen maken. Daarnaast wordt de expertise van de ‘opvangvloer’ en van externe ondersteuners (zoals kinesitherapeuten, logopedisten, verpleegkundigen ...) met elkaar gematcht door bijscholing of extra ondersteuning op de werkvloer. Denk aan een kinesitherapeut die naar de opvang komt, een verpleegkundige die medische handelingen komt uitvoeren of aanleren, extra kinderbegeleiders, vrijwilligers die een verhaal komen voorlezen terwijl de kinderbegeleider specifieke handelingen stelt, zoals het toedienen van sondevoeding of extra kine-oefeningen.

Het verhaal van Nienke

“Toen we plannen maakten om te verhuizen naar de regio Leuven wisten we niet of het zou lukken om een geschikte kinderopvang te vinden voor onze dochter Nienke van 1 jaar oud. Door extreme vroeggeboorte heeft ze een voedingsprobleem waardoor ze afhankelijk is van sondevoeding. Als jonge ouders hadden we veel vragen. De inclusiecoach van Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK) luisterde naar onze wensen en zorgen omtrent opvang en wees ons op kinderdagverblijf ’t Wit Konijntje. Kinderdagverblijf ’t Wit Konijntje sluit qua groepsgrootte en motto erg aan bij onze verwachtingen. Belangrijker nog is dat ze de zorgvraag van onze dochter met twee handen hebben aangepakt. In aanloop naar de startdatum vonden in open sfeer gesprekken plaats om naast de praktische zaken van sondevoeding ook te bouwen aan wederzijds vertrouwen. Meerdere kinderbegeleiders zijn door een zorgprofessional getraind in het geven van sondevoeding en verzorgen van de voedingsbutton. Wat wij als zeer prettig ervaren, is dat er vanuit het CIK en het kinderdagverblijf wordt gedacht in mogelijkheden en niet in problemen. Door de inspanning van de begeleiders vinden de andere kinderen het heel normaal dat eten niet altijd door de mond naar binnen gaat. Elke dag brengen wij onze dochter met een gerust hart weg en halen haar met een grote glimlach weer op!”, vertellen de ouders van Nienke.

Nieuwe kerkhofdreef 2
3001 Heverlee

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.