Gezinnen in Leuven

We starten met een aantal kerncijfers (2023) over gezinnen in Leuven.

De cijfers illustreren dat de doelgroep gezinnen in Leuven erg divers is, in leeftijden, socio-economische status, origine, taal, gezinstypes, … (bron: Provincie in cijfers, Opgroeien).

Deze cijfers tonen opnieuw aan dat het belangrijk is rekening te houden met kansarmoede en superdiversiteit binnen de groep kinderen, jongeren en gezinnen. Ook wijzen de cijfers op belangrijke buurtgerichte noden die ook in het aanbod weerspiegeld moeten zijn.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.