Communicatie

We willen een Huis van het Kind zijn waar elk gezin terecht kan voor een kwaliteitsvol en geïntegreerd aanbod rond gezins- en opvoedingsondersteuning. We willen dat ouders en professionelen gemakkelijker de weg vinden naar dit aanbod en het logo van Huis van het Kind Leuven herkennen en associëren met kwaliteit. We willen in al onze communicatiekanalen een positieve, preventieve boodschap naar gezinnen brengen, van zwangerschap tot jong ouderschap.

Onze primaire doelgroep bestaat uit ouders met een kinderwens, zwangere koppels, ouders van kinderen van 0 tot 24 jaar of informeel netwerk van deze gezinnen (vb. grootouders, pleegouders,..). We bundelen voor deze doelgroep het aanbod voor gezinnen in Leuven via diverse kanalen (print, online, face to face,..). Onze secundaire doelgroep zijn alle welzijnspartners die de primaire doelgroep kunnen helpen bereiken: eigen medewerkers, vrijwilligers en stagiairs enerzijds - netwerkpartners en hun vrijwilligers en stagiairs anderzijds. Aangezien deze groep zeer divers en versnipperd is (mbt locaties, tijdstippen, mate van betrokkenheid) is het belangrijk om de communicatie te centraliseren zodat een overzicht behouden kan worden in het veelzijdige aanbod.

Website

Onze website kreeg in 2023 7.269 unieke bezoekers (in 2022 waren dat er 7.412) met in totaal 9.724 sessies en 166.981 pageviews.

Sociale media

Het bereik van onze sociale media stijgt, waarbij - in lijn met de maatschappelijke tendensen - Facebook (+ 5,9% of 5.224 volgers) minder snel stijgt dan Instagram (+ 19,5% of 1.492). Bijna 90% zijn vrouwen.

Nieuwsbrieven voor netwerkpartners

We houden onze netwerkpartners via nieuwsbrieven (opgesplitst in drie leeftijdsgroepen en volgens doelgroep) regelmatig op de hoogte van onze netwerkmomenten, activiteiten en infomomenten en informeren hen ook over relevante thema’s, voor zover er een link is met de regio Leuven.

Gebruikersevaluatie

Er werden in 2023 in totaal 364 ouders formeel (via de bevraging) bevraagd naar hun ervaring met één van de deelwerkingen van Huis van het Kind, dat is een stijging ten opzichte van 2022.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.