Diaglooggroep Zwangerschap/baby/peuter: 'gezinnen van andere origine ondersteunen’

Dinsdag 9 mei 2023

Er wonen, werken en leven maar liefst 170 verschillende nationaliteiten in Leuven. Als professional in de periode zwangerschap, baby en peuter kom je daarom dagdagelijks in contact met heel verschillende visies over en belevingen van seksualiteit, anticonceptie, zwangerschap en jong ouderschap.

Tegelijkertijd zien we dat kwetsbare zwangere vrouwen met een migratieachtergrond moeilijker hun weg vinden in de gezondheidszorg. Daardoor lopen ze een verhoogd risico op een ongunstig zwangerschapsverloop en op gezondheidsrisico’s: ze krijgen minder adequate pre- en postnatale zorg, en daarnaast spelen onwetendheid, taalbarrières, discriminatie en een lage socio-economische status hen parten.

Door cultuursensitief te werken verlaag je de drempels voor deze doelgroep en verhoog je de kansen voor de kinderen.

Voor dit netwerkmoment nodigen we Hanan Ben Abdeslam uit - coördinator van het Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan in Brussel. Zij specialiseerde zich in cultuursensitieve zorg tijdens zwangerschap en jong ouderschap. Ze ontwikkelde onder meer de cultuursensitieve voorlichtingskoffer en schreef boeken over het thema.

Tijdens dit netwerkmoment gaat Hanan dieper in op welke cultuursensitieve kennis, vaardigheden, attitudes nodig zijn om op maat van deze diverse doelgroep te werken.

Tijdens het netwerkmoment krijg je ook de kans om de cultuursensitieve ondersteuners van stad Leuven te ontmoeten, die als brugfiguur kunnen ingezet worden.

Wanneer

Dinsdag 9 mei 2023, 13 - 16u.

Waar

Auditorium Hergé, Gasthuisberg Leuven, Herestraat 49 leuven. Volg van aan de hoofdingang of parking WEST de rode pijl naar het onthaal bij poort 4.

Voor wie

Iedereen (professionelen, vrijwilligers) die werkt met de doelgroep ‘zwangeren, baby’s en peuters’.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.